16 november 2011
Färdigroddad efter gårdagens plåtning med Patrik Johäll bakom kameran och Henrik på Stendahls bakom ratten. Ordagrant. Tack herrar för en rolig, svår och bra dag. Resultatet ser vi på webben till våren.