3 april 2012

Stort. Ungefär lika stort som att jag häromdan hörde mej själv säja högt att jag föredrar några gråa hår framför en finne på axeln. Om jag tvingas välja. Det.